Viktig om byggetillatelse

Dette må du vite før du leverer søknad om byggetillatelse.

Når du søker om byggetillatelse får man i noen tilfeller et krav om å levere geoteknisk rapport før godkjenning. Rapporten inneholder informasjon om stabiliteten i bakken og vil kunne fastslå jordlagenes byggtekniske egenskaper, kartlegge områdestabilitet og samtidig sikre byggeprosjektet.

Ved å få levert en geoteknisk rapport kan også byggentreprenøren finne en bedre og mer kostnadseffektiv løsning for prosjektering av fundament. Dersom du ønsker en solid rapport for geoteknikk før du leverer søknad byggetillatelse kan du kontakte oss i Romerike Grunnboring.

Romerike Grunnboring har lang erfaring med private kunder og en stor database med erfaring på Øst, Sør og Vestlandet. Vi forsøker så godt vi kan å finne den mest kostnadseffektive løsningen for deg som skal bygge bolig med de lokale erfaringene vi allerede har. Det er også mulig å kombinere flere oppdrag i nærområdet for å holde kostnadene nede.