Miljøundersøkelser / Miljøprøver for byggeprosjekter

Med dagens klimaendringer blir det strengere krav til at ethvert byggeprosjekt må utføre tilstrekkelig undersøkelser av grunnen for å ivareta sikkerheten.

Grundige miljøundersøkelser og prøver er viktig i forkant av et byggeprosjekt. Vi med erfaring vet at det blir vanskelig å garantere at miljøkravene blir tilfredsstilt hvis ikke vi kjenner til hva som er i jorden der byggeprosjektet utvikles. Like godt vet vi hvor drastiske konsekvensene kan bli dersom man slurver på dette grunnleggende fagfeltet før byggeprosessen iverksettes.

Vi har lang erfaring innen miljøundersøkelser og har vår spisskompetanse innen geoteknikk og grunnboring. Vi har den kunnskapen som skal til for å gjøre profesjonelle miljøprøver og undersøkelser for våre oppdragsgivere.

Vi er kjent for vår fleksibilitet og håndterer både små og store prosjekter, enten du skal utvikle næringseiendom eller en ny garasje. Vårt hovedkontor er på Romerike og leverer vi tjenester på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Vi kan utføre oppdrag andre steder i Norge ved forespørsel.

En miljøprøve gir konkrete tiltak

Våre miljøundersøkelser vil kartlegge eventuell forurensning, hvilke materialer finnes i eller kan ha forurenset grunnen og eventuelt hvilke tiltak som må utføres for å reversere uønsket resultater fra en miljøundersøkelse. Svært mange av våre oppdragsgivere har blitt svært fascinert over resultatene fra våre prøver. For deg som ønsker å gjøre det riktig overfor miljøet utover seg selv, er som oftest tjent med å gjøre undersøkelser i forbindelse med byggeprosjekter.

Stort faglig nettverk for å sikre miljøprøver

Vi i Romerike Grunnboring AS har samarbeidspartnere med ekspertise på laboratorietjenester, datarapporter, beregninger og kalkyler, kranservice, sporarbeid, gravemaskin og transport av rigg. På den måten kan vi garantere for vår profesjonalitet og punktlighet overfor våre oppdragsgivere. Når du skal utføre grundige og presise miljøundersøkelser skal du kunne forvente å få en total leveranse.

Dersom du ønsker mer informasjon vedrørende miljøundersøkelser og miljøprøver.

Ta kontakt så vil raskt komme i kontakt med en ekspert på fagområdet.