Grunnundersøkelse

Bli kjent med jorden du skal bygge på.

Grunnundersøkelse er det mest effektive redskapet man kan benytte seg av for å kartlegge jordgrunnen i forhold til stabilitet, bæreevne, forurensninger og bevegelser av grunnvann.

Med klimaendringene blir det strengere krav til at ethvert byggeprosjekt må utføre tilstrekkelig undersøkelser av stabiliteten av grunnen for å ivareta sikkerheten. Vi hjelper til med å definere bæreevnen for jordlagenes byggetekniske egenskaper med våre grunnundersøkelser.

Når vi i Romerike Grunnboring AS utfører grunnundersøkelse for våre oppdragsgivere vil du kunne kartlegge grunnforholdene, silt, grus, leire etc. En undersøkelse vil kunne fastslå jordlagenes bæreevne for å avdekke behov av byggtekniske egenskaper, og samtidig sikre byggverket for fremtiden. Vi forstår at du kan være ukjent med grunnundersøkelser, men så lenge du vet verdien av sikkerhet og trygghet kan vi forsikre deg om at vi kan utføre tilfredsstillende undersøkelser.

Noen fordeler med grunnundersøkelse:

  • Riktig fundamenteringsløsning
  • Riktig dimensjonering av fundamenter
  • Trygg og sikker gjennomføring av grunnarbeider
  • Forebygger skader setningsskader på nybygg, men også nabobygg

Romerike Grunnboring har i mange år bistått byggebransjen med solide grunnundersøkelse som har gitt ethvert byggeprosjekt høy sikkerhet. Vi jobber hardt for våre kunder, med et mål om å levere tjenestene våre så raskt og punktlig som mulig. Fleksibilitet og kombinering av flere oppdrag for å holde kostnadene nede, kan også tilstrebes.

Dersom du ønsker mer informasjon vedrørende vår grunnundersøkelse kan du ta kontakt med oss. Du vil komme i kontakt med en ekspert på ditt byggeprosjekt. Vi ser frem til å høre fra deg enten du er privatperson eller bedrift.