Hva vi leverer av grunnborings tjenester

Vi leverer tjenester til privat og næring som ønsker å bygge ut eller av andre grunner har behov for grunnboring. Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg

icon

Grunnundersøkelse

Grunnundersøkelser er den mest effektive metoden for å kartlegge grunnforholdene.

Les mer
icon

Viktig om byggetillatelse

Dette må du vite før du leverer søknad om byggetillatelse.

Les mer
icon

Geoteknikk

Geoteknisk rapport vil bistå deg i å vurdere grunnforholdene og enklere prosjektere.

Les mer
icon

Geoteknisk undersøkelse og rapport

Vi i Romerike Grunnboring AS arbeider for å levere solide geotekniske undersøkelser med rapporter for som veldig mange byggeprosjekter må ha i forkant av oppstart.

Les mer
icon

Miljøundersøkelser / Miljøprøver for byggeprosjekter

Med dagens klimaendringer blir det strengere krav til at ethvert byggeprosjekt må utføre tilstrekkelig undersøkelser av grunnen for å ivareta sikkerheten.

Les mer
icon

Flåteboring

Grunnundersøkelser for å innhente viktig informasjon fra sjøbunn.

Les mer