Stilling ledig: Borleder

Avatar
Christian Rustberggard in Nyheter

Vi søker borleder i Norges beste Grunnboring selskap!

Om Romerike Grunboring AS
Romerike Grunnboring AS (RGB) leverer tjenester innen geologiske grunnundersøkelser for å kartlegge bla. grunnforhold; kvikkleire, fjell, vannstand mm. RGB gjennomfører: Total- & dreietrykksondering, fjellkontroll, CPT, prøvetaking – sylinder & naver, miljøundersøkelser, vingeboring, grunnvannstandsmåling/poretrykksmåling, innmålinger & utsetting av stikk med GPS og transport av borerigg. Romerike Grunnboring har samarbeidspartnere innen laboratorietjenester, datarapporter, beregninger, kranservice, gravemaskin arbeid og transport av borrigg.

RGB jobber hardt for våre kunder med et mål om å kvalitetssikre resultatene, samt levere våre tjenester så raskt og punktlig som mulig. RGB viser fleksibilitet og forsøker effektivisere logistikken med flere oppdrag for å holde kostnadene for kundene nede. RGB er kjent i markedet for å være en problemløser, ”de som fikser alt!”.
RGB sitt hovedvirke er på østlandet, men utfører oppdrag andre steder i Norge også.

Om stillingen
Borleder er ansvarlig for å utføre grunnundersøkelser på vegne av ulike kunder. Rigg blir levert på oppdragssted med borplan og informasjon nødvendig for å utføre undersøkelsene.

Borleder skal utføre grunnundersøkelsene med hydraulisk, beltegående borerigg (Geomachine GM85). Arbeidsoppgavene omfatter samtlige metoder nevnt over i beskrivelsen av RGB.

Borleder skal strebe etter å oppnå høyest mulig kvalitet i resultater fra boringer, samt utfylling av rapporter. Borlederen skal jobbe effektivt og på en riktig måte for å trygt nå sitt budsjett hver måned.

RGB praktiserer frihet under ansvar og forventer at borleder jobber proaktivt for å unngå problemer og driftsstans. Riggen skal vedlikeholdes etter vedlikeholdsplan.

Arbeidssted er primært i Romerike/Oslo området, men det må påregnes oppdrag over hele østlandet. Hovedkontor og lager ligger på Dal, med et ekstralager og kontor i Oslo. Arbeidstid er enten kl.07-15 mandag-fredag eller 07-17 mandag-torsdag, men RGB og borleder kan i samråd finne en løsning begge parter er fornøyd med, pendlerordning er mulig.

Stillingen er ekstremt fysisk krevende og man vil jobbe utendørs i all slags vær. Skog og markrydding kan kreves på noen oppdrag, i mange tilfeller vil dette være utført av andre ansatte i RGB.

Krav og ønsker om kandidaten:
• Erfaring som borleder eller borfører
• Tillitsfull
• Nøyaktig
• Effektiv
• Presis
• God til å samarbeide
• Mekaniker, maskinmekanikk, landbruksmekanikk eller lignende bakgrunn er et pluss.
• Førerkort klasse B er et krav, men RGB ser gjerne etter deg med klasse BE og C.

Vi tilbyr opplæring på våre rigger, våre rutiner og oppgaver en borleder skal utføre. Det skal være både krevende og givende å jobbe i RGB, vi streber etter å være Norges beste grunnboring firma. Vi tar vare på våre ansatte og borleder lønnes med gode vilkår. Lønnsmessig ligger vi sannsynligvis høyt i forhold til bransjen, men stiller samtidig høyere krav. Borfører vil få firmabil, mobiltelefon, arbeidsklær og PC.

Kom og jobb i Norges beste grunnboring selskap!